torna

Detall de la notícia

- Circular 1/2015, de 6 de novembre, de la secretària general per la qual s'unifiquen les pautes d'actuació en la tramitació i el pagament de les factures generades en l'activitat administrativa de la Conselleria de Presidència