torna

Detall de la notícia

Imatge 2483958

Controvèrsies competencials

Funcions i serveis:

  • Incentivar els procediments per a la resolució extrajudicial de discrepàncies entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma.
  • Incorporar, en el si de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l’Estat -Illes Balears, actuacions de caràcter preventiu que evitin la formalització de controvèrsies competencials.
  • Sotmetre a la consideració de la Comissió Bilateral esmentada les qüestions susceptibles de donar lloc a plantejar un recurs d’inconstitucionalitat, a fi d’arribar a acords de resolució de discrepàncies que evitin interposar-lo.