torna

Detall de la notícia

Imatge 2324615

Destinats 2 milions d'euros a un programa pilot de Formació Dual a les Balears

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d'Economia i Competitivitat, ha autoritzat destinar 2 milions d'euros al programa pilot de la implantació de la Formació Dual a Balears. Aquest acord té per objecte la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció laboral dels joves de fins a 30 anys no inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, de les persones amb discapacitat i del col·lectiu de persones amb risc d'exclusió social i amb especials dificultats d'inserció laboral.
Amb les subvencions regulades en aquesta convocatòria queden finançats dels costos laborals i de formació dels treballadors associats al contracte per a la formació i l'aprenentatge.
Poden ser beneficiàries d'aquest programa les persones autònomes, les societats civils i les comunitats de béns, així com les entitats sense ànim de lucre que contractin treballadors per compte aliè mitjançant la modalitat de contracte per a la formació i l'aprenentatge, per prestar serveis en centres de treball de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El límit màxim d'edat no és aplicable quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat, ni amb els col·lectius en situació d'exclusió social previstos per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, en els casos en què els contractin empreses d'inserció qualificades i actives en el registre administratiu corresponent.
La formació professional dual és una nova modalitat d'oferta dins de la formació professional. Es realitza en règim d'alternança entre una part teòrica i una altra de pràctiques en empreses. Totes les persones contractades hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació en el SOIB.