torna

Detall de la notícia

Imatge 2229212

Els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar la nova ajuda

El programa extraordinari d'activació per a l'ocupació dissenyat pel Govern i els agents socials per impulsar la reinserció laboral dels aturats de llarga durada (aquells que duen més d'un any en la desocupació) ha entrat en vigor aquest dijous, 15 de gener. Es tracta d'un programa de caràcter extraordinari al qual es poden acollir els demandants de feina inscrits a 1 de desembre de 2014 al SOIB, sense feina des d'un any abans o amb un contracte de durada inferior als 90 dies en aquesta data i amb càrregues familiars.

El conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García, subratlla que és "aquesta és una política activa d'ocupació per a la inserció d'un col·lectiu que necessitem, per la seva experiència, en el nostre mercat laboral. L'objectiu és recuperar-mitjançant el disseny d'itineraris personalitzats d'inserció ajustats als perfils professionals. De manera complementària, el programa ofereix una ajuda econòmica de 426 € durant un màxim de 6 mesos".

Des d'avui, els interessats que compleixin els requisits establerts ja es poden presentar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), prèvia petició de cita. A la seva oficina han d'emplenar la sol·licitud, que serà atesa individualment.

"És un compromís de totes les parts per a la recerca activa d'ocupació", incideix el conseller García. Els beneficiaris hauran de subscriure en el moment de la sol·licitud un compromís d'activitat en virtut del qual realitzaran les accions que determinin els serveis públics d'ocupació o les agències de col·locació que actuïn en col·laboració amb ells.

Els beneficiaris subscriuran un compromís d'activitat davant del SEPE en el termini d'un mes amb caràcter previ a l'admissió del programa. Durant aquest temps, el Servei d'Ocupació dels Illes Balears elaborarà un itinerari personalitzat d'inserció en funció del perfil professional del potencial usuari.

Aquest programa, que estarà vigent fins el 15 d'abril de 2016 i podrà ser prorrogat, podrà compatibilitzar-se amb una feina. En aquests casos, la contractació del beneficiari per part de l'empresa podrà formalitzar sota la modalitat de contracte a temps complet o parcial, que podrà ser objecte d'incentius addicionals per l'ocupador.

Els requisits per a aquestes noves ajudes són: ser aturat de llarga durada, inscrit a 1 desembre 2014 al SOIB, amb responsabilitats familiars i haver consumit les prestacions dels programes Prepara, Prodi o la Renda Activa d'Inserció al almenys sis mesos abans de la sol·licitud.