torna

Detall de la notícia

Imatge 2156323

Adquisició de places turístiques

Per a adquirir places turístiques haureu d'emplenar i presentar el model de sol·licitud annex, aportant, a més, la següent documentació:

-Certificat municipal de zona apta a on ha de constar la modalitat de lloguer (unifamiliar o plurifamilar, 365 dies o 60 dies). 

-Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge en vigor.

-Document de domiciliació bancària annex degudament emplenat per triplicat, en el cas de voler fraccionar el pagament.

Per a més informació en quant al procediment de presentació de la documentació, podeu consultar aquest enllaç 

Teniu en compte que la DRIAT (Declaració Responsable d'Inici d'Activitat) és un tràmit posterior i separat de  l'adquisició de places i que l'esmentat tràmit no depén del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, sinó del Departament d'Ordenació Turística, al qual us haureu d'adreçar a efectes d'obtenir la informació corresponent.

Per a desistir de l'adquisició de places turístiques, haureu d'emplenar i presentar l'annex corresponent.