torna

Detall de la notícia

Imatge 2003315

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats i la directora del SOIB assisteixen a la LIV Conferencia Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, acompanyada per la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Francesca Ramis, i la directora general d’Economia i Estadística, Joana Aina Perelló, ha participat avui horabaixa en la LIV Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, celebrada a Madrid, en el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i presidida per la secretària d’Estat d’Ocupació, Engracia Hidalgo.

Durant la mateixa, a la qual han assistit representants de totes les comunitats autònomes, s’ha aprovat la definició detallada dels indicadors i criteris per a l’avaluació del Pla Anual de Política d’Ocupació 2014 i els objectius estratègics per a l’elaboració del Pla Anual de Política d’Ocupació de 2015.

En el decurs de la conferència també s’ha donat a conèixer el projecte d’Ordre Ministerial mitjançant la qual es modifiquen dues ordres anteriors que regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge i el subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta.

Pel que fa a la regulació dels aspectes formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge, la nova ordre establirà noves mesures per al foment de l’ús dels contractes de formació i l’aprenentatge, elevant la quantia màxima de les bonificacions quan els beneficiaris siguin persones adscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

A més, en l’ordre es recull el compromís de crear mecanismes d’incentius perquè les empreses realitzin contractes per a la formació i l’aprenentatge. Es tracta del finançament per a les despeses de formació fins un màxim del 50% de la jornada augmentat així l’actual bonificació en un 25% així com la bonificació de les despeses derivades de la tutoralització.

Així mateix, l’ordre regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació i estableix les bases per a la concessió de subvencions destinades al seu finançament introduint modificacions que reforcin els principis d’eficàcia i eficiència en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació.