torna

Detall de la notícia

Imatge 1828440

Regulació de l'Ocupació

 

TRÀMITS ERTO 

a) Procediment de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

b) Procediment d'acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

c) Procediment de suspensió, reducció de jornada o acomiadament col·lectiu per causes de FORÇA MAJOR

  WEB D'ESTADÍSTIQUES DE RELACIONS LABORALS 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres:


Direcció General de Treball  i Salut Laboral

Secció de Regulació de l'Ocupació

Pl. de Son Castelló, 1

07009 Palma

Mallorca

 

 

Tel. 900 101 798

E-mail: laboral@coronavirus.caib.es