torna

Detall de la notícia

Telèfon 116 111 d'ajuda a la infància


La Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears disposa del telèfon 116 111 d’ajuda a la infància i l'adolescència, un servei telefònic de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, que facilita als menors d'edat una atenció específica, personalitzada i confidencial, i que els ofereix un espai segur per poder expressar-se i comunicar les seves necessitats o aquelles situacions que considerin oportunes.


L’Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) gestiona aquesta línia mitjançant la Fundació ANAR, entitat triada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per gestionar les telefonades a través del seu centre d’atenció telefònica. Aquesta entitat compleix tots els requisits que preveu la Comissió Europea i té una àmplia trajectòria i experiència en aquest tipus de servei.

El telèfon ANAR, d’ajuda a infants i adolescents, atén les trucades de menors d'edat que necessiten orientació. Les telefonades que es reben s’atenen obtenint el màxim d’informació possible, tant de l’interlocutor com de la demanda que es vol fer. Una vegada coneguda la demanda, s’actua prioritzant sempre la prevenció, la detecció i la comunicació de les situacions de risc.

El telèfon 116 111 ofereix les línies d’ajuda següents:

Atenció, orientació, assessorament i ajuda especialitzada.
Suport emocional.
Identificació de situacions d’urgència: comunicació i derivació immediata als organismes competents.
Ajuda en situacions d’emergència.
Treball en xarxa amb els diferents recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta d’Espanya.
Informació actualitzada sobre els diversos recursos especialitzats en infància i adolescència.

La coordinació entre la Fundació ANAR i l'OBIA permet derivar els casos que requereixen una atenció especial i un seguiment més proper i, d’altra banda, proporcionar les dades necessàries per elaborar els informes i les supervisions pertinents.

El servei telefònic és atès per un equip interdisciplinari de titulats universitaris en ciències humanes o de la salut, compost principalment per psicòlegs, psiquiatres, psicopedagogs, advocats i treballadors socials.