torna

Detall de la notícia

Nova sol·licitud d'inscripció en el catàleg d'aigües privades

BOIB num 26 ext. 18-02-2012

Dispoció addicional cinquena

Artogament d’un nou termini per a la inclusió dels aprofitament s d’aigua privada

 en el catàleg d’aigües privades