torna

Detall de la notícia

Imatge 3429357

Informe d'impacte social Llei 8/2016 LGTBI

En la tercera sessió del Ple del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 2 de juliol de 2018 a la sala 10 de l'EBAP de Palma, es va presentar l'Informe d'impacte social de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.  El punt tercer de l'ordre del dia de la sessió es va dedicar a tractar del document.

Amb la presentació d'aquest Informe es compleix el que estableix la Llei 8/2016 en la disposició addicional primera.