torna

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Directora/Gerent - Mariona Luis Tomás

Mariona Luis Tomás Informació del càrrec

Accessos directes